Gemeente Holsbeek

Inname openbaar domein (signalisatievergunning bij plaatsing container, bouwmaterialen…)

Je moet een signalisatievergunning aanvragen als je:

  • werken uitvoert of laat uitvoeren op het openbaar domein,
  • door de uitvoering van werken een deel van het openbaar domein inneemt.

Enkele voorbeelden:

  • het innemen van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en/of -lift, leveren van materialen ...;
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen ... op het openbaar domein;
  • het uitvoeren van werken waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een mobiele werf;
  • het afsluiten van wegen door werken.

De vergunning bepaalt welke signalisatie en op welke wijze je deze moet plaatsen. De signalisatie waarschuwt de weggebruikers voor gevaren ten gevolge van de werken of van de inname van het openbaar domein en beschermt werknemers in de werkzone.

Voor wie?

Particulieren

Wanneer je als particulier het openbaar domein inneemt, dan vraag je een vergunning aan.

Je kan als particulier beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst voor signalisatie. Alleen parkeerverbod, afsluiten straat en omleidingsborden zijn beschikbaar in de uitleendienst.
Als je signalisatie wenst, vermeld je dit op jouw aanvraag. (In de loop van 2022 zal er een link in de toepassing komen waardoor je, als particulier, zelf signalisatie kan aanvragen.)

Let op: Wanneer de werken worden uitgevoerd door een aannemer, kan je geen signalisatie uitlenen bij de gemeentelijke uitleendienst!

Containers zijn vaak al voorzien van de nodige signalisatie en kunnen uitgerust worden met verlichting voor 's nachts. Vraag dit zeker na bij het verhuurbedrijf.

Aannemers

Komt er een aannemer bij jou werken, dan kan de aannemer of jijzelf de inname aanvragen. Ben je zelf aannemer en moet je komen werken aan of op het openbaar domein, dan kan je zelf een signalisatievergunning aanvragen.

Een aannemer moet altijd zelf voor de opgelegde signalisatie zorgen!
(K.B. van 01/12/1975 - Algemeen Politiereglement op het wegverkeer - Art. 78.1.1)

Voorwaarden

Je hebt de toelating nodig van de overheid, de wegbeheerder,... om de werken uit te voeren.
Het bekomen van een signalisatievergunning neemt niet weg dat je misschien nog andere vergunningen moet aanvragen, zoals bv. een stedenbouwkundige vergunning.

De aanvraag moet minstens twee weken voor de datum van inname ingediend zijn bij de gemeente Holsbeek.

De aanvraag voor innames van grotere omvang, waarbij afsluiting van de straat en/of omleiding noodzakelijk is, moet minstens vier weken voor de datum van inname ingediend zijn.

Procedure

Je kan jouw aanvraag alleen online indienen: Klik hier om naar de toepassing te gaan.

In de nieuwe toepassing kan je zelf de zone intekenen die je wenst in te nemen. Je kan ook de voorziene signalisatie intekenen.

Een aannemer moet altijd verplicht signalisatie intekenen of een signalisatieplan opladen. Als deze niet aanwezig zijn, is het niet mogelijk voor het gemeentebestuur om een signalisatievergunning op te maken.

Prijs

Alle aanvragen vanaf 1 juni 2022 zijn gebonden aan het belastingsreglement Inname Openbaar Domein.

Er wordt een belasting geheven op het gebruik van het voetpad, het wegdek en parkeerplaatsen voor bouwwerken (bouwen, verbouwen, herstellingen, enz.), met of zonder omheining EN op het voorbehouden van parkeerplaatsen voor specifieke voertuigen:

  • € 10 per kalenderdag voor een opp. van minder dan 20m²
  • € 20 per kalenderdag voor een opp. van 20 m² en meer.

Let op: Ook verhuiswagens, ontstoppingsdiensten, ... zijn specifieke voertuigen.

Meer informatie over dit belastingsreglement vind je hier terug.

Afhandeling

Het gemeentebestuur beslist na advies van de politie of je gebruik mag maken van het openbaar domein. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, dan bezorgt de verkeersdeskundige van de gemeente Holsbeek je de signalisatievergunning. Je moet de vergunning tijdens de inname altijd kunnen voorleggen.

De politie vraagt om de vergunning met zorg aan te brengen aan de signalisatie en deze gedurende de volledige duur van de werken te laten hangen.

Online aanvragen