Gemeente Holsbeek

Hulp nodig bij de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is van start gegaan in onze gemeente. De dienst Wonen en Omgeving biedt hulp aan particulieren voor het digitaal indienen van hun aanvraag.

Dossiers met medewerking van architect of landmeter

Een dossier, dat met hulp van architect of landmeter tot stand is gekomen, moet verplicht digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

Dossier zonder medewerking van architect of landmeter

Als een particulier, zonder medewerking van architect of landmeter, een dossier wenst in te dienen, dan kan dit nog door het afgeven van een papieren versie.

Omdat alle dossiers door de gemeente verplicht digitaal moeten behandeld worden, biedt de gemeente hulp aan voor particulieren om het dossier toch onmiddellijk digitaal in te dienen.

Het snelloket

Onderaan deze pagina vind je bij de downloads een beknopte handleiding voor het snelloket.

Maar je kan, na afspraak, ook terecht bij de dienst Wonen en Omgeving om je papieren aanvraag digitaal in te dienen met hulp van een medewerker van de dienst.

Een aanvraag indienen is mogelijk op volgende dagen:

  • dinsdag
  • woensdag
  • donderdag

en dit telkens na afspraak.

Een afspraak kan je maken via:

Vergeet zeker niet het onderwerp van jouw project, jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres door te geven!

Voorwaarden

Volledigheid

Alvorens jouw aanvraag digitaal wordt ingegeven, wordt deze nagekeken op volledigheid. Het is namelijk heel belangrijk dat de aanvraag volledig is, anders kan het digitaal dossier niet worden afgerond en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden om de aanvraag opnieuw in te dienen.

Wanneer je niet zeker bent of jouw aanvraag volledig is, dan kan je steeds terecht op de dienst Wonen en Omgeving. Jouw aanvraag wordt dan nagekeken. Vervolgens kan er dan een afspraak gemaakt worden om de aanvraag digitaal in te dienen.

Identiteitskaart

Vergeet zeker niet om jouw identiteitskaart en pincode mee te brengen! De pincode is nodig om de aanvraag te ondertekenen.

De identiteitskaarten en pincodes zijn nodig van alle mensen die het dossier wensen in te dienen!

Vb. Dhr. X en Mevr. Y wensen een aanvraag in te dienen op beide namen, maar enkel Dhr. X kan hiervoor langskomen. Dan moet hij de identiteitskaart samen met de pincode van Mevr. Y meebrengen om de aanvraag op beide namen te kunnen ingeven en te ondertekenen.

Slechts één project

Via het snelloket kan er steeds maar één project per aanvraag ingediend worden!

Vb. Je wenst een tuinhuis te bouwen en een zwembad aan te leggen, dan zijn dit twee aparte aanvragen in het snelloket: één voor het bouwen van een tuinhuis en één voor het aanleggen van een zwembad.

Het is mogelijk om beide projecten in één aanvraag digitaal in te dienen, maar dan kan dit niet via het snelloket.
Hou er dan rekening mee dat het digitaal indienen van zulk dossier veel langer duurt dan het indienen van een aanvraag via het snelloket. En dat je dus voldoende tijd hiervoor moet voorzien.

Kostprijs

De dossierskosten zijn afhankelijk van het soort dossier. Deze kosten moeten onmiddellijk betaald worden en het betalingsbewijs hiervan wordt toegevoegd aan jouw dossier.

Vb. Indien jouw dossier bestaat uit twee projecten en deze worden apart in het snelloket ingegeven, dan moet je 2 keer dossierskosten betalen.

Opgelet: deze hulp wordt enkel aangeboden voor particulieren. Architecten en landmeters kunnen met hun vragen terecht bij de Vlaamse Overheid.