Gemeente Holsbeek

Stedenbouwkundige melding

Voor het (ver)bouwen van een constructie heb je in principe een omgevingsvergunning nodig.
Voor sommige werken of handelingen is de vergunningsplicht omgezet in de meldingsplicht.
Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de omgevingsvergunning.

Enkele voorbeelden:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij. Opgepast: werken aan de voorgevel zijn ALTIJD vergunningsplichtig.
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken. Opgelet: Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht.
  • zorgwonen

Afgifte

Als je voor de melding niet samenwerkt met een architect of landmeter, dan kan je als particulier de meldingsaanvraag zowel analoog indienen bij de gemeente, als digitaal via het omgevingsloket.
Meldingen die worden opgesteld door architecten of landmeters moeten digitaal worden ingediend via het omgevingsloket.

Na het indienen van de melding, zowel op papier als digitaal, wordt het dossier door de gemeente digitaal behandeld. 

Het meldingsformulier en de dossiersamenstelling vind je terug op de website.

Aktename

Voor meldingen is de gemeente verplicht na te kijken of de gemelde handelingen meldingsplichtig en toegelaten zijn.
In de meldingsakte die wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen kunnen ook voorwaarden worden opgelegd.
De gemeente heeft 30 dagen de tijd om akte te nemen.

Aanplakking

De aanvrager moet de aktename van de melding ter plaatse aanplakken, want de aktename kan in beroep worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De aktename moet 30 dagen omhoog hangen en goed zichtbaar zijn van op de openbare weg.

Als er na deze 30 dagen geen beroep werd aangetekend, mag de aanvrager starten met de werken.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)