Gemeente Holsbeek

Belastingreglement riolering

Dit belastingreglement gaat over een belasting die betaald moet worden als:

  • de afkoppeling van hemelwater (regenwater) niet correct werd uitgevoerd;
  • je woning niet is aangesloten op de riolering hoewel dit verplicht is;
  • je woning niet correct is aangesloten op de riolering;
  • je geen IBA (individuele behandeling afvalwater) plaatst hoewel dit verplicht is;
  • je IBA niet correct werkt.

Voor wie?

De belasting moet betaald worden door de eigenaar van een woning die of een gebouw dat zich in bovenvermelde toestand bevindt.

Prijs

De jaarlijkse belasting bedraagt 100 euro per begonnen kalendermaand.

Uitzonderingen

De eigenaar van een woning of gebouw waarvoor de optimale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is, kan worden vrijgesteld van deze belasting. Hij dient hiertoe een gemotiveerde aanvraag in bij het gemeentebestuur.