Gemeente Holsbeek

Gebreken aan je (huur)woning melden

Melding over gebreken in de woning

Als er gebreken aanwezig zijn in de woning kan je als bewoner de eigenaar hierover inlichten via een aangetekende zending.

Reageert de verhuurder niet op deze klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kan je naar de gemeente gaan om deze gebrekkige toestand aan te kaarten.

Wie kan een melding maken? 

Je kan als huurder, verhuurder of buur een melding doen als er een probleem is aangaande de kwaliteit van een woning of gebouw.

Ook externen zoals de wijkpolitie kunnen bij gevaar of twijfels van gevaar voor veiligheid en/of gezondheid een melding bij de gemeente doen.

Hoe een melding maken? 

Vul hier het meldingsformulier in.

Je kan ook een melding indienen bij de gemeente via aangetekende zending en dit t.a.v. de burgemeester, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.

Na de melding volgt het woningonderzoek

Na een melding zal een gemeentelijk woningcontroleur of een controleur van Wonen in Vlaanderen de woning onderzoeken in aanwezigheid van de bewoner.

Wanneer er gevaar is voor veiligheid en/of gezondheid worden deze gebreken genoteerd in het wettelijke instrument: het technisch verslag.

De dossierverantwoordelijke neemt contact op met de eigenaar en geeft verduidelijking over de gebreken en noodzakelijke aanpak.

Indien nodig wordt de eigenaar ondersteund bij het uitvoeren van het herstel.

Herstel of niet?

Wanneer de gebreken verholpen zijn, kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden. Wanneer de gebreken blijven aanslepen kan de burgemeester over gaan tot het nemen van een beslissing ongeschikt en/of onbewoonbaar van de woning.

Meer info

Neem contact op met de gemeentelijke woningcontroleur