Gemeente Holsbeek

Gevolgen ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaring van je (huur)woning

Gevolgen van een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid van je woning

Voor de eigenaar

 • Alle woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden, komen op de VIVOO-lijst terecht. Dit is de Vlaamse Inventaris voor Ongeschikte en Onbewoonbare woningen.
  • Met deze heffing wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.
  • Nadat een woning één jaar op de VIVOO-lijst staat, is de eigenaar verplicht om de Vlaamse en/of gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen te betalen.
  • Zolang dat de woning niet geschrapt wordt van de lijst zal de jaarlijkse heffingsplicht volgen. Dit bedrag verhoogt ook ieder jaar.
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar en wordt afgedwongen met een geldboete en/of gevangenisstraf.
 • De eigenaar kan bij het bewoonbaar maken van het huurhuis langsgaan bij het WoonEnergieloket om samen te bekijken welke premies en subsidies een financiële steun kunnen opleveren bij de verbouwingswerken van het huurhuis.
 • De eigenaar kan een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente.
  • Bij het verkrijgen van dit attest wordt de woning van de VIVOO-lijst geschrapt.

Voor de bewoner

 • Als de woonst onbewoonbaar werd verklaard moet de bewoner de woning verlaten en (eventueel tijdelijk) verhuizen naar een andere woning.
  • Indien de bewoner hiervoor in aanmerking komt, kunnen de maatschappelijk werkers van het OCMW helpen met het zoeken naar een andere woning of de bewoner gebruik laten maken van een gemeentelijke noodwoning.
 • De huurovereenkomst wordt niet automatisch ontbonden.
  • Hiervoor moet de huurder de stap zetten naar de vrederechter.
  • Deze kan de huurovereenkomst nietig verklaren, een verminderde huurprijs afdwingen of een deel van de huurgelden terugvorderen.
 • In sommige gevallen heeft de bewoner recht op voorrang voor sociale huisvesting of op een tegemoetkoming in de huurprijs.
  • Hiervoor kan de betrokkene terecht bij het WoonEnergieloket.