Gemeente Holsbeek

Intergemeentelijk mobiliteitsplan

Vervoerregio Leuven wil met jou in gesprek gaan

De vervoerregio staat voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken, zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies en bekommernissen van lokale experten zijn dan ook essentieel in het hele proces.

Samen gaan we de uitdaging aan!

Via een enquête wil de Vervoerregio Leuven zicht krijgen op de wensen en de noden van de inwoners en bezoekers die zich verplaatsen in de Vervoerregio Leuven. Ben je inwoner van één van de 31 steden of gemeenten of kom je voor je werk, hobby,... wel eens in de Vervoerregio Leuven, vul dan zeker deze enquête in.

Jouw input bepaalt mee de speerpunten van het mobiliteitsplan van de Vervoerregio Leuven.
Deze enquête duurt ongeveer tien minuutjes.

Geen computer ter beschikking?

Heb je geen computer ter beschikking, maar wil je toch graag de enquête invullen?
Aan het snelloket in het gemeentehuis kan je een papieren exemplaar bekomen of geef jouw gegevens door aan de dienst mobiliteit via het nummer 016 62 91 91 en jouw exemplaar wordt per post bezorgd.