Gemeente Holsbeek

Gemeentelijke uitleendienst (retributie)

De gemeente Holsbeek heeft een eigen uitleendienst.

In deze uitleendienst zijn volgende items te ontlenen:

MATERIALEN:

 • Nadars (150 stuks - € 125 waarborg)
 • Herashekken gewoon (40 stuks - € 125 waarborg)
 • Herashekken geblindeerd (40 stuks - € 125 waarborg)
 • Podiumelementen (40 stuks - € 500 waarborg)
 • Tentoonstellingspanelen (30 stuks - € 125 waarborg)
 • Kabelgoten (8 stuks - € 100 waarborg)

ELEKTRICITEITSKASTEN EN TOEBEHOREN

 • Aansluitkabel elektriciteitskasten (max. 1 stuk per kast - € 100 waarborg)
 • Verdeeldoos (max. 1 stuk per kast - € 500 waarborg)
 • Vast elektriciteitskast t.h.v. Jeugdhuis Tveldeke (1 stuk - € 100 waarborg - € 50 / € 100 retributie)
 • Vast elektriciteitskast t.h.v. voetbalterrein Holsbeek (1 stuk - € 100 waarborg - € 50 / € 100 retributie)
 • Vast elektriciteitskast t.h.v. Dorpsplein Kortrijk-Dutsel (1 stuk - € 100 waarborg - € 50 / € 100 retributie)
 • Vast elektriciteitskast t.h.v. Kasteel van Horst (1 stuk - € 100 waarborg - € 50 / € 100 retributie)
 • Vast elektriciteitskast t.h.v. Kerkplein Nieuwrode (1 stuk - € 100 waarborg - € 50 / € 100 retributie)

SIGNALISATIE

 • Parkeerverbod (€ 125 waarborg)
 • Afsluiten straat (€ 125 waarborg)
 • Omleiding (€ 125 waarborg)

Voor wie?

De gemeentelijke uitleendienst Holsbeek stelt gratis materiaal ter beschikking aan:

 • verenigingen die een activiteit organiseren op het grondgebied van Holsbeek;
 • scholen uit de gemeente;
 • gemeentelijke adviesraden;
 • gemeentelijke diensten van omliggende gemeenten en gemeenten die deel uitmaken van de samenwerkingsverbanden Sportregiowerking of IGCS (op voorwaarde dat ze zelf het materiaal ophalen en terugbrengen).

Voorwaarden

Een aanvraag mag worden ingediend:

 • maximum 1 jaar op voorhand;
 • minimum 5 weken op voorhand;
 • minimum 2 weken op voorhand bij het ontlenen van signalisatie voor een eenvoudige inname van het openbaar domein.

Aanvragen die niet tijdig worden ingediend of die onvolledig zijn ingevuld worden niet behandeld. De aanvrager wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht vanuit het evenementenloket.

Procedure

De aanvraag gebeurt digitaal via het evenementenloket op het digitaal portaal: https://evenementen.holsbeek.be.

Bij het aanvragen krijg je via de materialenmodule in het evenementenloket een onmiddellijk zicht op de beschikbare materialen. Je maakt een realistische schatting van het benodigde materiaal en vraagt dit aan via het programma. Het materiaal wordt toegekend voor zover het beschikbaar is. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Prijs

Bij iedere ontlening vraagt de gemeente een waarborg.

De waarborg wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Het waarborgbedrag staat per type uitgeleend materiaal vermeld in de materialenmodule van het evenementenloket.

De waarborg moet uiterlijk 2 weken vóór de activiteit worden betaald, d.m.v. een online betaling in de materialenmodule. 

Als de waarborg niet tijdig wordt gestort, wordt er niet geleverd.

De waarborg wordt na het inleveren van het materiaal terugbetaald op voorwaarde dat het materiaal volledig, onbeschadigd, in propere staat en opgeruimd wordt terugbezorgd.

Regelgeving

Het uitleenreglement vind je onderaan deze pagina terug.