Gemeente Holsbeek

Aanvraag van een openbaar evenement (evenementenloket)

Voor het organiseren van een openbaar evenement, feest of fuif in de gemeente Holsbeek, moet je altijd een aanvraagformulier invullen.

  • Een feest is openbaar¬†wanneer er kaarten te koop zijn of wanneer iedereen binnen mag.
  • Een privé feest hoef je niet te melden. Toch raden we je aan om privé-feesten met een groot aantal genodigden aan het gemeentebestuur te melden zodat de politiediensten hiervan op de hoogte zijn.

De link naar het evenementenloket vind je op deze pagina terug bij 'Procedure'.

Voor de organisatie van een openbare markt, een circus of een kermis, kan je geen gebruik maken van het evenementenformulier. Voor meer informatie klik hier.

Voor de organisatie van wielerwedstrijden is eveneens verplicht om bijkomend een aanvraag tot vergunning en geneeskundige hulpverlening aan te vragen. Klik hier om meer informatie te verkrijgen. Deze documenten moet je ook opladen in het evenementenloket.

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens 5 weken en mag maximum 1 jaar voor het evenement worden ingediend. Het evenementenloket bewaakt deze termijn en zal je niet toelaten om buiten deze termijn een evenement in te dienen. 

Let op!
Een evenement opslaan is niet gelijk aan een evenement indienen!

Procedure

Alle aanvragen verlopen via het nieuwe evenementenloket op het digitaal platform.

Wil je een aanvraag doen, dan heb je een account nodig.
Heb je al een "familie-account" dan kan je dit uitbreiden door in je profiel een "klanten-account" aan te maken.
Anders kan je eenvoudig één aanmaken op het portaal via de knop "Registreren".
Het "klanten-account" kan je gebruiken voor zowel de zaalverhuur als het evenementenloket.

Klik hier om naar het loket te gaan op ons digitaal platform: Evenementenloket

Prijs

Het melden van een evenement is gratis.

Ontleen je materiaal bij de uitleendienst dan betaal je een waarborg per type ontleend materiaal (ongeacht het gevraagde aantal). Deze waarborg is een forfaitair bedrag dat je uiterlijk twee weken voor de activiteit betaalt.

Is het ontleende materiaal beschadigd dan wordt de kost voor herstelling of vervanging op de waarborg ingehouden.

Als er geen schade wordt vastgesteld bij het terugbrengen van het materiaal, wordt de volledige waarborg teruggestort.

Afhandeling

Onze verschillende diensten behandelen zo snel mogelijk jouw aanvraag:

  • Dienst WOM: milieu- en geluidsvergunningen,...
  • Sportdienst: goedkeuring van de route, waarborg gebruik openbaar domein,...
  • Dienst openbare werken: verwerking aanvragen evenementen, uitleendienst,...
  • Dienst WOM: verordeningen voor het afsluiten van de straat,...

De goedkeuringen/vergunningen zal je terugvinden in het loket bij de documenten van je evenement.

Regelgeving

Voor meer informatie over de aangeboden materialen en de gerelateerde reglementen verwijzen we je graag door naar hun individuele pagina's: